Renoveerimine

Maja renoveerimise plaan sai alguse juba enne, kui saime maja omanikeks. Kui Pirita LOV pani 2009 aastal ¾ majaosa müüki, siis tegime ka meie pakkumise, arvestades eelnevalt põgusalt ka lihtsama renoveerimise maksumusega. Kahjuks siis meie pakkumine polnud edukas.

2013 aastal, kui saime ¾ majaosa omanikeks algatasime kohe ka muinsuskaitse eritingimuste küsimise, tellisime uuringud, mõõdistamise ja restaureerimise projekti AS Restor’ilt. Kuna algseid jooniseid ja projekte polnud, võttis kõik päris palju aega. Juunis 2016 sai AS Restor valmis Purje tänav 4 hoone ajaloolise välisilme taastamiseks büroo ja fassaadi rekonstrueerimise arhitektuurse põhiprojekti, mis kinnitati 18. augustil 2018.

Esimene konkurss ehitaja leidmiseks 2019 aasta esimeses pooles ebaõnnestus. Täiendasime dokumentatsiooni, lisatud sai ka vahepeal omandatud ülejäänud majaosa. Teine konkurss oli edukam – neljast osalejast sai välja valitud Sulane OÜ, kellega sõlmiti leping 25.veebruaril 2020.

Enne suuremat renoveerimist

Juba lammutustööde alguses oli selge, et umbes 6 aastat tagasi tehtud sondaažid ei näidanud kahjuks juba tookord tegelikku olukorda ning vahepeal olid aeg ja loodus oma hävitustööd kõvasti jätkanud. Vundament praktiliselt puudus, puitkarkassi tähtsad sõlmed olid suures ulatuses läbinisti pehkinud, leidus ka seenkahjustusi ja vahelagede talade läbivajumine oli kohati kuni 25cm. Tööde plaane tuli muuta ning kõigepealt tõsteti maja nurga kaupa suurte talade ja tungraudadega maast lahti ning valati alla uus vundament. Kogu karkass sai värskenduse nii suures ulatuses, kui vaja. Vana materjali taaskasutati nii palju kui oli võimalik. Näiteks pikemate läbivajunud laetalade sirged osad leidsid uue elu terrassi laes. Välisfassaadi laudise säilitamiseks otsustati see kõrgemas osas jätta seinalt maha võtmata. Materjal oli piisavalt peen ja vanad naelad roostes – laudis oleks lihtsalt hävinenud. Lauad puhastati vanast värvist seinalt maha võtmata, töödeldi vastavalt kaasaegsete vahenditega ning värviti uuesti.

Välitöödel tekkis ka huvitavaid üllatusi. Kaevetööde lubade väljastamisel avastati erinevate trasside mõõtmise käigus täpselt krundi piiril elektrikaablid, mis ei kajastunud mitte ühelgi tänapäevasel geodeetilisel plaanil. Erinevad selle ala spetsialistid üritasid tuvastada kaablite omanikke ja sihtkohti, aga lõplik tõde jäi kahjuks välja selgitamata. Õnneks olid need piisavalt sügaval ja ei seganud aiapostide paigaldust suurel määral. Veetoru lähemal uurimisel selgus, et mingil meile teadmata ajal oli majast väljuv toru vaid osaliselt asendatud uuega ning ühendus asus kusagil suvalises kohas maa sees. Koos uue kanalisatsiooni paigaldusega sai siis ka uus veetoru täies ulatuses. 

Dendroloogilises plaanis tahtsime teha pigem tagasihoidlikuma hoolduse. Suures piires olid puud ja põõsad ikkagi paarkümmend aastat praktiliselt hooldamata, moodustades kohati läbimatu võsa. Kuna varasematel aastatel oli maha võetud paar kuuske, mis tormidega majale hakkasid kukkuma tellisime täieliku dendroloogilise uuringu ning hiljem ka suuremate puude resistograafia ja tomograafia. Viimased näitasid, et puud on haiged ja seest suures osas pehkinud. Kuna viimasel paaril aastal olid lisaks ka osad väiksemad kuused püstijalal kuivanud, uurisid spetsialistid neid kõiki lähemalt ja selgus, et kooreüraskid on levinud neil kõigil. Nüüd seisab meil lähiaastatel ees korralik maastikuplaneerimine, et luua uus haljastus, mis oleks ajastutruu, samas ka kaasaegne ning ei varjaks möödakäijate eest ilusat maja!

Kokkuvõtteks võib öelda, et renoveerimine võttis planeeritust pea kaks korda kauem aega, kuid tulemus tasus ootamist!

Peaaegu valmis

Renoveerimise lõpusirgel – 2021 aasta kevadel – otsustasime kogu maja ajaloo välja uurida ning sellest kasvas lõpuks välja väga huvitav ja põhjalik raamat, mille kohta võite lugeda eraldi siit: