Villa Olbrei

anno 1913

Majast

Purje tänav 4 asuva hilishistoristlikus stiilis puitvilla ehitas 1910-13 aastatel klavertööstur Jaan Olbrei. Tegemist on 20. sajandi alguse suvituspiirkondadele iseloomuliku arhitektuuriga, rohkete akendega valgusküllase kahekordse villaga, mis torni osas on kolmekorruseline. Rannaga paralleelsele küljele ehitatud väikese torni ülaosas pääses merele vaatamiseks algses versioonis lahtisele lihtsa metallpiirdega ümbritsetud rõdule. Hiljem on see osa kinni ehitatud, asendatud kuplikujulise valtsplekk-katusega.

Villa arhitektuuri rõhutab rikkalik saelõikeornamentika sarikaotstes ja viiluväljadel, rõdu kujunduses ja piirdelaudades, sh 1910. aastate arhitektuurilise moevõttena puidust hammaskarniis.

Pisut enam kui 110 aasta jooksul on maja üle elanud kõik riigikorrad (Eesti, Saksa, Nõukogude) ja sõjad. Maja on teinud läbi küllalt suuri muudatusi, peamiselt sisemisi – vastavalt sellele, kes olid maja omanikud – kas siin tegutsenud ametiasutused või on majas olnud korterid. Arvatavasti suurim remont enne 2020-2021 toimunud renoveerimist tehti enne 1980 aasta Olümpiamänge või isegi varem. Renoveerimise käigus avastatud kehva seisukorda arvestades olid viimased remondid pigem siiski vaid kosmeetilised.

Maja ajaloost ja renoveerimise protsessist panime kokku ka raamatu.

Vanad pildid

Majal oli Eesti Vabariigi ajal mitmeid erinevaid omanikke, peamiselt ärimehed-naised. 1939 aastal omandas maja Tallinna Politseiametnikkude Kogu – politseinike puhketingimuste parandamiseks.

II maailmasõja ajal vahetusid omanikud vastavat riigikorrale. Sügisel 1940 hoone riigistati ja anti üle Eesti NSV sise-asjade rahvakomissariaadile. Augusti lõpul 1941 vallutasid peale tun¬givad Wehrmachti väed Tallinna ning hooned jäeti Kolmanda Riigi ametiasutuste käsutusse. Saksa okupatsiooni ajal tegutses hoones näiteks 1. mail 1942 tööd alustanud Eesti Julgeolekupolitsei III osakond ja Eesti Julgeolekupolitsei spordiklubi. Vahetult sõja järel oli maja omanikuks Tallinna Linna Tööliste Saadikute Nõukogu Täitevkomitee.

Nõukogude ajal elas majas hulgaliselt erineva eluala elanikke, kuni ENSV lõpuaastatel, 23. mail 1980 otsustas Tallinna linna täitevkomitee anda oma korraldusega Purje tänav 4 hooned Tallinna 34. majavalitsuse bilansist üle täitevkomitee tervishoiuosakonna bilanssi. 1980 aasta suvel viibisid hoones ööpäevaringselt Eesti NSV siseministeeriumile allunud valvekoondise vormides töötajad, kes lubasid Purje ja Masti tänava ristmikult edasi vaid vastavate lubadega ehitajaid ja sportlasi, et minna kas TOPi ehitusobjektidele või jõe äärde jahisadamasse.

Taasiseseisvumise ajal kuulus maja erinevate asutuste bilanssi, majutades erinevaid rentnikke. Veerand majast erastati ja lõpuks müüdi erakätesse.

IT-firma Spin TEK AS on majaga seotud alates 16. juunist 2003, mil sõlmiti rendileping Pirita linnaosa valitsusega majast ¾ ulatuses ruumide rendiks. 2013 aastal omandas Spin TEK AS renditavad ruumid ja 2018 aastal ka ülejäänud ¼ majaosa.

Pildid majast kuni aastani 2013